CENTRÁLNÍ PARKOVIŠTĚ
       FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
MOŽNOST DLOUHODOBÉHO PARKOVÁNÍ
BUS  VAN  AUTO
   POZNEJTE
   FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

Parkování

Vjezd vozidla:

  • řidič zastaví před závorou, stisknutím tlačítka pro výdej parkovacího lístku a jeho odebráním, otevře závoru
  • zaparkuje vozidlo na vybraném nechráněném parkovacím místě
  • opustí prostor parkoviště

1. Vstup k zaparkovanému vozidlu:

  • před odjezdem z parkoviště, v automatické pokladně zaplatí příslušnou hotovost za dobu parkování podle ceníku, načtenou podle délky parkování z parkovacího lístku
  • při pohybu v parkovišti každá osoba má povinnost dbát o svoji bezpečnost

2. Výjezd vozidla:

  • řidič zastaví před závorou, zaplaceným parkovacím lístkem otevře závoru, odjede vozidlem z parkoviště

3. Pro rezervované místa předem:

  • při zvolení dlouhodobého parkování, uhraďte částku za parkovné v pokladně. Tento lístek se nakóduje na dlouhodobé parkování a používá se pro vjezd a výjezd vložením do štěrbiny terminálů.